GCGC Relay Points (Top 25)

Goin PostNet GCGC Points: 252
FailedApparatus GCGC Points: 150
themulcher GCGC Points: 128
gbmcache GCGC Points: 122
Yummy Yummy GCGC Points: 119
HB31 GCGC Points: 119
Mrs. HB31 GCGC Points: 114
TermiteHunter GCGC Points: 113
beemerdon GCGC Points: 85
NASCAR3nut GCGC Points: 83
ithink314 GCGC Points: 82
Kobit GCGC Points: 77
Majot GCGC Points: 75
YoGOCraig GCGC Points: 65
Madjason GCGC Points: 64
Militescriste GCGC Points: 63
keith713 GCGC Points: 63
tcox GCGC Points: 63
QueensGrantMusic GCGC Points: 61
hoosiersunshine GCGC Points: 61
lutzie86 GCGC Points: 57
Momnalex GCGC Points: 56
pamlicojack GCGC Points: 53
rvstauff GCGC Points: 47
DRHarrison GCGC Points: 46